JAN KRIEL INSTITUTE originated from the church’s caring involvement with the history of Jan Kriel School (since 1937). The Institute is a church-based organisation registered as a program of Badisa (NPO 011-891 & PBO 930 006 348). It focuses on nurturing and managing the network of support for the Children of Jan Kriel School by raising awareness and funds for children with special educational needs. Donors and sponsors, through the Institute, play an indispensable role in giving children a chance to develop and succeed. The Institute also manages and develops the assets of Jan Kriel. The funding is allocated according to an Agreement of Cooperation with the governing body of Jan Kriel School.

Watch this video for an overview of Jan Kriel story

VIDEO

JAN KRIEL INSTITUUT het ontstaan uit die kerk se betrokkenheid by die geskiedenis van Jan Krielskool (sedert 1937). Dit is die kerklike liggaam wat die netwerk van ondersteuning vir die kinders van Jan Krielskool bestuur. Die bewusmaking van ons kinders se behoeftes, die uitbou van verhoudinge met donateurs en die bestuur van bates, is die Instituut se fokus. Die strewe is om kinders met spesiale onderwysbehoeftes op ‘n volhoubare basis ‘n kans te gee op ‘n sinvolle en suksesvolle toekoms. Jan Kriel Instituut is geregistreer as ‘n program van Badisa (NPO 011-891 & PBO 930 006 348). Die toekenning van fondse word gereguleer deur ‘n Samewerkingsooreenkoms met die Beheerliggam van Jan Krielskool.

Kyk hierdie video vir ‘n oorsig van die Jan Kriel Storie.

VIDEO
Team member

FANIE HERHOLDT

DIREKTEUR

Dr Fanie Herholdt is sedert 2003 direkteur van Jan Kriel Instituut. Hy is ʼn teoloog en predikant van die NG Kerk; was gemeenteleraar in Zimbabwe (Chivhu) en op die Weskus (Vredenburg).

Naas sy gemeentewerk en studies, was Fanie deurentyd betrokke by sosiale ontwikkelingsprojekte; plaaswerkers, gemeenskapsontwikkeling en sport vir gestremdes. Dok Fanie, soos hy by Jan Kriel bekend staan, is getroud met Louise, ʼn arbeidsterapeut. Die groot rol wat Jan Kriel Skool in hul middelste seun, Stephan, se lewe gespeel het, het hom beweeg om die beskikbaarheid en volhoubaarheid van spesiale onderwys by Jan Kriel sy roeping te maak.

Team member

AMANDA SWART

REKENMEESTER

Amanda Swart is ‘n boorling en produk van Stellenbosch. Sy het ‘n B.Comm graad, is getroud met Petrus Swart en hulle het ‘n seun. Sy glo die Here het elkeen geskape met ‘n doel in die lewe en beskou dit as ‘n voorreg om ‘n aandeel daarin te hê om vir Jan Kriel se kinders ‘n kans in die lewe te gee.

Haar lewensuitkyk is om diensbaar te wees, alle mense te aanvaar soos hulle is, hulle met respek en takt te behandel en om in vrede met almal te leef.

Team member

SUZETTE GOLDIE

ADMINISTRATIEF | INLIGTING

Suzette Goldie het ‘n kwalifikasie in administrasie van die Kaapse Technikon en dra die verantwoordelikheid vir die databasis en ander administratiewe funksies van die kantoor.

Sy is ‘n Namakwalander en het vroeg reeds uit haar omgewing geleer dat God voorsien. Dit is haar vreugde om ‘n aandeel te hê in Sy voorsienigheid aan Jan Kriel se kinders, en om te beleef hoe hulle “Ek kan nie” verander in “Ek kan.” Sy is getroud met Chris.

Team member

ANETHA HATTINGH

ADMINISTRATIEF | ONTVANGS/SEKRETARIEEL

Anetha Hattingh het in Roodepoort grootgeword en is as Maatskaplike Werker opgelei (Hugenote Kollege). Na verskeie draaie in die beroepswêreld, het sy by die personeel van die Instituut aangesluit. Met haar ywer, lojaliteit en ondernemingsgees maak sy ‘n belangrike deel uit van die span.

Anetha is getroud met Gerhard en hulle het twee dogters.