Hoe effektief is Jan Krielskool?

Hoe effektief is Jan Krielskool?
Hoe effektief is Jan Krielskool?

Om te “slaag”, in die tradisionele sin van die woord, is vir elke skoolkind belangrik.

By Jan Kriel word sukses op baie verskillende maniere gemeet. Hier is elke kind wat aanhou probeer – ten spyte van terugslae – suksesvol”  sê Mnr Gerrit Odendaal, die skoolhoof.

Kinders in Jan Krielskool word deur die Onderwysdepartement hier geplaas. Daarmee erken hulle dat ons kinders nie in hoofstroomskole sal slaag nie.

Leerders in Jan Krielskool moet egter steeds aan dieselfde standaarde as in hoofstroomskole voldoen.

In die lig hiervan is al die Krielies baie trots op Jan Kriel se 93% Matriekslaagsyfer in 2018!

En ewe merkwaardig is die 94% gemiddelde slaagsyfer vir leerders van Graad R tot Graad 12! 

Wel gedaan Krielies!

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za