JAN KRIEL INSTITUTE originated from the church’s caring involvement with the history of Jan Kriel School (since 1937). The Institute is a church-based organisation registered as a program of Badisa (NPO 011-891 & PBO 930 006 348). It focuses on nurturing and managing the network of support for the Children of Jan Kriel School by raising awareness and funds for children with special educational needs. Donors and sponsors, through the Institute, play an indispensable role in giving children a chance to develop and succeed. The Institute also manages and develops the assets of Jan Kriel. The funding is allocated according to an Agreement of Cooperation with the governing body of Jan Kriel School.

JAN KRIEL INSTITUUT het ontstaan uit die kerk se betrokkenheid by die geskiedenis van Jan Krielskool (sedert 1937). Dit is die kerklike liggaam wat die netwerk van ondersteuning vir die kinders van Jan Krielskool bestuur. Die bewusmaking van ons kinders se behoeftes, die uitbou van verhoudinge met donateurs en die bestuur van bates, is die Instituut se fokus. Die strewe is om kinders met spesiale onderwysbehoeftes op ‘n volhoubare basis ‘n kans te gee op ‘n sinvolle en suksesvolle toekoms. Jan Kriel Instituut is geregistreer as ‘n program van Badisa (NPO 011-891 & PBO 930 006 348). Die toekenning van fondse word gereguleer deur ‘n Samewerkingsooreenkoms met die Beheerliggaam van Jan Krielskool.

Watch this video
The Jan Kriel story
Kyk hierdie video
Die Jan Kriel Storie
Testimonial by ANDRÉ VAN WYK
ANDRÉ VAN WYK
Direkteur
André is ‘n geordende predikant van die Ned Geref Kerk, met 15 jaar ondervinding as ʼn gemeenteleraar van Durbanville. Hy was betrokke by ʼn groot verskeidenheid van bedieninge, projekte en uitdagings. André het hom veral toegespits op kinders en jongmense, die bestuur van die gemeente en interkerklike verhoudinge. Hy is sedert 2018 Bestuurder by die Jan Kriel Instituut en word in 2021 die Direkteur. André is passievol oor geleenthede vir kinders, om mense oor te haal om betrokke te raak en om almal in te sluit in ʼn konteks van deernis. Hy is getroud met Mathilda en hulle het 4 skoolgaande kinders.
Testimonial by AMANDA SWART
AMANDA SWART
Rekenmeester
Amanda Swart is ‘n boorling en produk van Stellenbosch. Sy het ‘n B.Comm graad, is getroud met Petrus Swart en hulle het ‘n seun. Sy glo die Here het elkeen geskape met ‘n doel in die lewe en beskou dit as ‘n voorreg om ‘n aandeel daarin te hê om vir Jan Kriel se kinders ‘n kans in die lewe te gee. Haar lewensuitkyk is om diensbaar te wees, alle mense te aanvaar soos hulle is, hulle met respek en takt te behandel en om in vrede met almal te leef.
Testimonial by SUZETTE GOLDIE
SUZETTE GOLDIE
Administratief & Inligting
Suzette Goldie het ‘n kwalifikasie in administrasie van die Kaapse Technikon en dra die verantwoordelikheid vir die databasis en ander administratiewe funksies van die kantoor. Sy is ‘n Namakwalander en het vroeg reeds uit haar omgewing geleer dat God voorsien. Dit is haar vreugde om ‘n aandeel te hê in Sy voorsienigheid aan Jan Kriel se kinders, en om te beleef hoe hulle “Ek kan nie” verander in “Ek kan.” Sy is getroud met Chris.
Testimonial by ANETHA HATTINGH
ANETHA HATTINGH
Administratief & Ontvangs/Sekretarieël
Anetha Hattingh het in Roodepoort grootgeword en is as Maatskaplike Werker opgelei (Hugenote Kollege). Na verskeie draaie in die beroepswêreld, het sy by die personeel van die Instituut aangesluit. Met haar ywer, lojaliteit en ondernemingsgees maak sy ‘n belangrike deel van die span uit. Anetha is getroud met Gerhard en hulle het twee skoolgaande dogters.
Testimonial by Jannie Pretorius
Jannie Pretorius
Onderhoud & Instandhouding
Jannie Pretorius het in 2018 by die Jan Kriel Instituut-span aangesluit. Hy is verantwoordelik vir die praktiese onderhoud- en instandhoudingswerk van die Instituut.
Jannie het in Bloubergstrand grootgeword en woon steeds in dieselfde omgewing. Hy het 22 jaar ondervinding tov instandhouding en produksie.
Jannie het ‘n positiewe emosionele band met Jan Kriel. Hy het hier gematrikuleer. Hy is toegewyd om die geboue van sy Alma Mater in stand te hou en op te knap sodat almal trots kan wees om hier skool te gaan. Jannie is bekend vir sy humorsin (grapjas) en het ‘n oog vir detail. Hy is getroud met Wendy en het een seun.