Welkom Jannie!

Welkom Jannie!

Jannie Pretorius het vanaf Mei by die Jan Kriel Instituutspan aangesluit. Hy neem verantwoordelikheid vir die Instituut se taak t.o.v. die eiendom. Sterkte Jannie – net die 12 500m² dakke gaan jou al klaar besig hou!

Bemakings

Bemakings

Jan Kriel is baie dankbaar vir bemakings wat hulle onlangs van vriende ontvang het: Geldenhuys, JC Maritz, AI Hierdie vriende het verseker dat, selfs al is hulleself nie meer hier