Welkom Jannie!

Welkom Jannie!

Jannie Pretorius het vanaf Mei by die Jan Kriel Instituutspan aangesluit. Hy neem verantwoordelikheid vir die Instituut se taak t.o.v. die eiendom. Sterkte Jannie – net die 12 500m² dakke gaan jou al klaar besig hou!

Bemakings

Bemakings

Jan Kriel is baie dankbaar vir bemakings wat hulle onlangs van vriende ontvang het: Geldenhuys, JC Maritz, AI Hierdie vriende het verseker dat, selfs al is hulleself nie meer hier

Sesduisend
Sesduisend
Sesduisend
Sesduisend
Sesduisend
Sesduisend

Sesduisend

Jan Kriel se Liggieboom is al meer as 25 jaar deel van ons tradisie. 6 000+ - dít is die aantal liggies wat donateurs vir 2018 se Liggieboom geborg het!