Die kind wie se hand jy vat

Die kind wie se hand jy vat
Die kind wie se hand jy vat
Die kind wie se hand jy vat

Hoe lyk ‘n kind in Jan Krielskool? Wie is die kind wat jou ondersteuning nodig het?

‘n Jan Krieler…

• is ‘n skoolkind tussen gr. R en gr. 12;

• kom van enige dorp in die hele Wes-Kaap en woon in die koshuis of word daagliks per skoolbus vervoer (18 busse ry ongeveer 2 000 km per dag);

• benodig spesialisonderwys om skoolwerk, soortgelyk aan dié in hoofstroomonderwys, baas te raak;

• moet hindernisse soos ernstige disleksie, aandag-afleibaarheid, hiperaktiwiteit, epilepsie, fisieke en/of serebrale gestremdheid, gehoor- en taalprobleme en selfs spektrumoutisme leer hanteer;

• gebruik die dienste van verpleegkundiges, sielkundiges, oudioleer, fisio-, arbeids-, spraak- en taalterapeute, (lees-en-skryfhulp) asook ‘n maatskaplike werker;

• verg tot vier maal meer aandag as ‘n kind in hoofstroomonderwys en daarom heelwat ekstra kostes;

• se potensiaal word ontwikkel danksy donateursvriende wat ten minste R11 000 per kind per jaar bydra wat bykomend tot staatsubsidie en ouerbydraes is;

• kan, en het al uitstekende prestasies op sport-, kultuur- en akademiese gebied gelewer;

• kan die matriekeksamen in Afrikaans aflê by die enigste spesiale skool in die Wes-Kaap waar dit moontlik is; en

• KRY ‘N KANS om optimaal te funksioneer danksy 81 jaar se liefdevolle toewyding van omgee-mense.

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za