HOE KOM MY KIND BY JAN KRIELSKOOL?

HOE KOM MY KIND BY JAN KRIELSKOOL?

Geen kind kan direk by ‘n spesiale skool soos Jan Kriel insgekryf word nie. Die skoolhoof van die betrokke hoofstroomskool doen namens die leerder aansoek vir ‘n plasing by die Wes-Kaapse Onderwys Departement. Die WKOD vra dan verskeie verslae van pediaters, sielkundiges, fisio-, arbeids- en/of spraak-taalterapeute of oudioloë aan. ‘n Spesiale plasingskomitee hanteer die aansoek en plasing word geprioritiseer volgens die vlak van ondersteuning wat die leerder benodig.

By Jan Kriel moet ‘n leerder die nodige kognitiewe potensiaal hê om akademiese programme te kan volg, vertel Mariëtte van Niekerk, sielkundige by Jan Kriel. Baie van ons leerders is ook multi-gestremd. Die onderwysdepartement onderskei 5 vlakke van ondersteuning wat aan ‘n leerder gebied kan word, waar vlak-1 byvooreeld ‘n juffrou is wat ‘n kind in klasverband help. Jan Kriel is ‘n vlak-5 skool.

Te midde van hoë vlak van leerhindernisse waarmee ons kinders leef, behaal Jan Krielskool in 2020 ‘n algehele slaagsyfer van 98,5% van Graad R tot Graad 12!

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za

Ons is tans besig om ons privaatheidsbeleid in orde te kry. We are getting our privacy policy in order.