“Juffrou, juffrou! Ek kan nie hoor nie!”

“Juffrou, juffrou! Ek kan nie hoor nie!”
“Juffrou, juffrou! Ek kan nie hoor nie!”

Daar is tans 43 gehoorgestremde leerlinge in Jan Krielskool en hulle maak gebruik van ‘n verskeidenheid hulpmiddels om toegang tot gesproke taal te verkry, onder andere gehoorapparate en kogleêre inplantings. Leerders word hoofsaaklik oorgeplaas vanaf die Carel du Toit Sentrum en het taal-agterstande en ander hindernisse wat hul vermoë om te kan leer affekteer.
Benewens terapeutiese ondersteuning, verskaf die terapeute werksaam in die Spraak- en Taalterapie & Oudiologie, hulp met die instandhouding van hierdie apparate. Hulp sluit in die basiese onderhoud en herstel van apparate, sowel as finansiële ondersteuning om die hulpmiddels te onderhou. Een nuwe herlaaibare battery vir ‘n kogleêre inplanting kos byna R7000! Die vraag na hierdie diens het met die huidige ekonomiese klimaat drasties vermeerder. Talle leerders wat voorheen van ‘n mediese fonds kon gebruik maak, wend hul nou na Jan Krielskool vir hulp.

DIE REALITEIT IS: Indien ’n hulpmiddel nie funksioneer nie,
kan die kind nie hoor nie en kan hy of sy nie onderrig ontvang nie.

Die voordeel van die beskikbaarheid van basiese toerusting/hulpmiddels by die skool verseker dat die leerder onmiddellik toegang tot leer het.

Hoekom het Jan Krielskool Spraakterapeute?

Sommige kinders met gehoorgestremdheid kan nie die werkstempo in hoofstroomskole volhou nie. Hul pas ook nie by skole vir dowe leerders in nie, omdat hierdie kinders hoofsaaklik met gebare kommunikeer. Jan Kriel se spraak- en taalterapeute voorsien in die behoeftes van kinders wat sedert geboorte of kort daarna gehoorverlies gely het. Gehoorprobleme veroorsaak taal- en kommunikasieagterstande. Kinders sukkel dan om hul skoolwerk te lees, te verstaan en om te skryf. Terapeute help om elke kind se spesifieke kommunikasievermoë so te ontwikkel dat hulle die leerplan kan volg. Afhangende van elkeen se behoefte word hulp individueel, in klein groepies of in klasverband verleen.

Dankie vir elke donasie wat help om hierdie ekstra diens, wat op die einde leer moontlik maak, te verrig.

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za

Ons is tans besig om ons privaatheidsbeleid in orde te kry. We are getting our privacy policy in order.