KOM VOEL SAAM MET ‘N KINDJIE VAN JAN KRIEL

KOM VOEL SAAM MET ‘N KINDJIE VAN JAN KRIEL

Op ‘n baie oulike manier het Mariëtte van Niekerk en Christelle Duckitt, sielkundiges by Jan Kriel, hierdie bekende gesiggies gebruik om ons jonger leerders tydens die Covid-19 tyd te begryp en te help. Kinders is gevra om ‘n merkie te maak by die gesiggie wat hulle gemoed weerspieël. Personeel kon dan toepaslik optree.

Baie mense was bekommerd oor Covid-19 se invloed op kinders se akademiese vordering. Kinders en onderwysers moes leer om skoolwerk per Whatsapp, Zoom en aanlyn te doen. Jan Kriel kinders het egter ook ander behoeftes.

Daar is gou besef hoe belangrik die kinders van Jan Kriel se gemoedstoestand is. Die lang maande van isolasie het sommige kinders (wat konkreet-gebonde denke het) vreeslik hartseer gemaak . . . hulle het gedink hulle juffrou en maatjies is oorlede of is nie meer daar nie. Hierdie kinders het individuele terapie en baie persoonlike kontak nodig.

Die gebrek aan sport en buitemuurse aktiwiteite het sekere kinders vreeslik bedruk gemaak. Die pretfaktor van skool was verlore. Die kinders wat presteer in sport se selfbeeld en goeie gevoel oor hulleself het letsels opgetel.

Voortdurende verandering en die onvoorspelbaarheid van regulasies was baie negatief vir kinders wag aandagafleibaar is. Sonder vaste en veilige roetine funksioneer hulle nie goed nie en raak hulle baie angstig en veeleisend.

Die nuwe manier van onderrig maak staat op insette van ouers. Ouers het nie altyd al die hulpmiddels en kundigheid om die leer struikelblokkie van ons kinders te omseil nie. Die vrees om agter te raak is erg. Die situasie by huise het dikwels ook verveeldheid en konflik met boeties en sussies veroorsaak.

Die diepe kultuur van omgee by Jan Kriel het kinders deur gedra. Die kinders, sê die personeel, het ons verbaas met ‘n toename in volwassenheid en verantwoordelikheid.

Kinders het nuwe waardering en liefde vir hul onderwysers betoon! Ten spyte van die negatiewe emosies het ons opgemerk dat hulle baie minder kla. Dit is asof hulle geestelik taaier geword het.

Die jaar wat voorlê sal nie anders wees nie, maar ons sal die kinders emosioneel net so goed bystaan as akademies. Dis ons Jan Kriel roeping!

*  Donateurs dra ruim by om terapeutiese dienste by Jan Kriel moontlik te maak.

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za