Lewe-&-Dood en Rand-&-Sent

Lewe-&-Dood en Rand-&-Sent

Die groot krisis en bedreiging van COVID-19 lê op twee terreine: Gesondheid en Ekonomie.

By Jan Krielskool is mnr. Odendaal en sy span uiters versigtig en deeglik om tegelyk kinders en onderwysers se gesondheid in ag te neem. Dit is inderdaad ‘n saak van lewe-en-dood.

Wat Rand-en-Sent betref word ernstige tekorte verwag. Verskeie ouers beleef inkomste verliese. Hulle het reeds aangedui dat hulle nie skoolgelde kan betaal nie. Die kinders mag egter nie daaronder ly nie!

Ekstra finansiële hulp en aanpassing in die begroting is nodig. Hier speel Jan Kriel Vriende – deur hul donasies aan Jan Kriel Instituut – ‘n groot rol.

Hieronder is ‘n paar nugter, nie-emosionele feite. Dit kan vir julle, ons donateursvriende, ‘n idee gee hoe belangrik julle was, is en hoe julle finansiële bydrae bestuur word.

  • In 2019 het Jan Kriel Instituut elke kind met ongeveer R11 500 gehelp.
  • 62% van die inkomste kom uit die harte en sakke van individuele donateurs.
  • 38% van die inkomste is huurgeld.
  • Die Volhoubaarheidsfonds het gekrimp met 3 % en dus nie enige rente of dividende gelewer nie.

Die begroting van 2020 is reeds aangepas. Jan Kriel Instituut begroot vir ‘n groot tekort, omdat

  • 3 van die fondswerwingsprojekte, na verwagting, in die slag gaan bly.
  • Verskeie donateurs ook finansieël nadelig getref is (Ons het onder andere ook heelwat ouer donateurs vir wie laer rentekoerse nie goeie nuus is nie).

Hoe benader ons hierdie dilemma?

  • Daar is getroue en ruimhartige donateursvriende waarop ons reken.
  • Beplande uitgawes op die eiendom is gestop. Slegs minimum onderhoud sal gedoen word, sodat huurinkomste help dra aan die kinders se laste.
  • ‘n Volhoubaarheidsfonds is oor jare met julle donasies opgebou. Dit is bedoel as ‘n kussing teen krisisse.

Met dankbaarheid teenoor
die Here wat voorsien,
donateurs wat om-gee,
‘n Ver-siende en verantwoordelike Raad,
kan Jan Kriel Instituut in hierdie moeilike tye toesien
dat nie een van Jan Kriel se kinders in die steek gelaat sal word nie.

 

Solank Jan Kriel se kinders goeie Vriende het sal hulle geleenthede kry!
Al verminder jy jou bydrae of al kan jy nie nou gee nie –  moet ons asb. nie los nie!

 

 

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za