Nasionale erkenning!

Nasionale erkenning!

Jean Radyn het in 2019 die Presidentsverkenner-toekenning van die Voortrekkers ontvang.

Om vir ‘n Presidentsverkenner-toekenning in aanmerking te kom, moet ‘n Voortrekker oor jare verskeie verkennergebiedskampe bywoon en dan ‘n teoretiese eksamen slaag.

Dit is die hoogste toekenning vir ‘n jeuglid van die Voortrekkerbeweging.

Hierdie toekenning word op nasionale vlak deur die Hoofdagbestuur toegeken.

Baie geluk Jean! Jan Kriel is trots op jou. Mag die waardes wat jy geleer het en hierdie ontwikkeling van jou leierskap jou nog vér bring in die lewe!

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za