Nota aan donateurs

• U kry vir elke donasie (hoe klein ook al) ‘n dankie-briefie en ‘n kwitansie. Soms reken mense ons kan op hierdie briefie, koevert en seël (of e-pos) eerder spaar. Dankie vir u ingesteldheid, maar weet dat die kwitansie nodig is om u te verseker dat die geld ontvang is en gebruik word vir die doel waarvoor u dit gee. Jan Kriel Instituut spog graag met ‘n baie verantwoordelike administrasie van gelde.
• As u dus ‘n donasie gemaak het en nie ‘n kwitansie ontvang het nie, moet u ons asseblief in kennis stel.
• U kan ook die kwitansie gebruik vir die verligting van belasting. Ons het gedurende April ‘n belastingsertifikaat aan al ons donateurs gestuur wat ‘n opsomming gee van al u donasies in die afgelope belastingjaar.

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za