Nuusbrief Herfs 2017

Kliek op die video om te luister na Emille Britz, wat so pas matriek geskryf het na 13 jaar in Jan Kriel. Hy is aangewys as die beste presteerder van al die Skole vir kinders met spesiale onderwysbehoeftes. By hom is Bilaal Dramat, ‘n seun wat later in sy skoolloopbaan ‘n plek soos Jan Kriel nodig gehad het.

Tannie Finnie Kriel (destyds bekend as “Mevrou Dominee Kriel”) was die Stigter en dryfveer vir die tot standkoming van Jan Krielskool (1937). Sy het destyds gese: “In die kinders van Jan Kriel Skool is gekonsentreer al die hartseer, trane, smeekgebede en hoopvolle verwagtings van ouerharte . . .” Tagtig jaar later is dit nog steeds waar.

Kliek op die videos en hoor hoe moeders vertel van hul kinders wat vanjaar in Graad 1 by Jan Kriel begin het.

Vinnige feite oor 2016

Jan Krielskool het in die afgelope Matriek eksamen ‘n 99% slaagsyfer behaal. (Jan Krielers skryf dieselfde eksterne nasionale eksamen as kinders in hoofstroomonderwys). Die slaagsyfer van 93,4% vir die res van die skool se 560 leerders van graad 1 – 11 is ewe merkwaardig.
Dit wys wat jy doen met jou finansiële ondersteuning aan Jan Kriel se kinders! Dankie daarvoor.

 

Jan Kriel het die toekenning gekry (gemeet aan prestasies oor die afgelope 5 jaar) as die beste Skool vir kinders met spesiale onderwysbehoeftes in die hele RSA. Lees meer hieroor

Naas die enorme werk om ou historiese geboue in Suid Afrika te restoureer, het die Stigting Simon van der Stel ook ‘n onderneming om erkenning te gee aan instellings wat ‘n beduidende bydra tot Suid Afrika se kulturele erfenis gemaak het.

In lyn met internasionale praktyk word ‘n blou plaket op die hoofgebou van die instelling aangebring. In samewerking met die Departement van Onderwys is enkele skole geidentifiseer en Jan Kriel Skool word uitgesonder vir baanbrekerswerk op die gebied van spesiale onderwys sedert 1937. By hierdie derde oudste “Spesiale Skool” (Die Skool vir Dowes en Blindes op Worcester was die eerste twee) is baanbrekerswerk gedoen. Navorsingwerk en die praktiese ontwikkeling van verskeie onderwyspraktyke wat by Jan Kriel gedoen is, is vandag deel van die Onderwysbeleid in Suid Afrika.

Die Simon van der Stel Stigting het aan Jan Kriel blou plaket status gegee.

Donateursvriende het addisionele fondse – gelykstaande aan R8,700 per leerder per jaar – geskenk ten spyte van ‘n ekonomiese en finansiele omgewing wat steeds moeiliker word. Kyk hier vir ‘n oorsig oor die bronne van inkomste en hoe dit aangewend word.

Vriende van Jan Kriel se kinders het 6,844 liggies geborg aan die Liggieboom. Die Liggies is aangeskakel tydens ‘n Kerskonsert waar Joe Niemand opgetree het. Dit is ook die geleentheid waar Jan Kriel “dankie sê”. Kliek op die video om iets van hierdie geleentheid te beleef.

 

Cirque Fantastiek

Vanjaar is Jan Krielskool 80 jaar oud. Lees meer oor die beplande konsert op 28-9 Maart 2017. Kontak Marieke by 021 903 1108

Baie dankie dat jy saam-voel en saam-werk om ‘n helende, suksesvolle ruimte te skep waarin “al die hartseer, trane, smeekgebede en hoopvolle verwagtings van ouerharte” gehoor word. Sonder goedhartige Donateursvriende is dit nie moontlik nie en daarom vra ons met vrymoedigheid dat jy betrokke sal bly en weer ‘n skenking sal maak.

Groete van hart tot hart
Dr Fanie Herholdt

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za