ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA

ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
ONS BOU ~ WE BUILD ~ SIYAKHA
 • Bouwerk aan die nuwe SENTRUM VIR ASSESSERING AKKOMMODASIES EN LEERONDERSTEUNING (SAALO) vir die laerskool vorder goed. Hierdie gebou sal bestaan uit twee groot lokale met 20 rekenaarhokkies (cubicles) elk. Hier sal leerders stemherkenning- en skermleesprogramme as leerhulpmiddels kan gebruik. Elke lokaal word ook toegerus met 4 afsonderlike transkribering hokkies. Hierdie aanbouing verbind ook nou die Grondslag- en Intermediêre fases aan mekaar.
 • Die PAD en PARKERING by die skoolgebou maak ons baie opgewonde. Voorsiening word gemaak vir ongeveer 40 ekstra parkeerplekke, ‘n “Drop-and-Go” sone en ‘n sirkelroete om die verkeersvloei te verbeter en die veilige op- en aflaai van die leerders te verseker.
 • Saam met die bogenoemde opgradering kry die HOOFINGANG ook ‘n nuwe baadjie. Nuwe toegangsdeure, teëlwerk en beligting laat dit voorwaar soos ‘n nuwe gebou lyk – reg vir Jan Kriel se 85ste verjaarsdagvieringe volgende jaar!
 • En laastens. Die hele skoolgebou se BRANDBEVEILIGINGSPLAN is hersien en opgradeer. Nuwe brandkrane, ontsnapdeure en brandwerende deure is geïnstalleer en die skool is ook in verskillende brandsones ingedeel.

 

Jan Kriel sê dankie:
Vir donateursvriende wat oor baie jare genoegsaam voorsien het.
En vir die Jan Kriel Kommissie wat die fondse gespaar en bestuur het sodat hierdie groot werk moontlik kan wees.

 

SAAM BOU ONS AAN JAN KRIEL SE TOEKOMS!

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za

Ons is tans besig om ons privaatheidsbeleid in orde te kry. We are getting our privacy policy in order.