Welkom Jannie!

Welkom Jannie!

Jannie Pretorius het vanaf Mei by die Jan Kriel Instituutspan aangesluit. Hy neem verantwoordelikheid vir die Instituut se taak t.o.v. die eiendom.

Sterkte Jannie – net die 12 500m² dakke gaan jou al klaar besig hou!

Visit the South African Government's COVID-19 Information page at sacoronavirus.co.za